Naturbase

 
Kvalitetssikringssider for datasett i Naturbase

Fra og med 8. mai 2014 ble det innført nye kvalitetssikrings- og importrutiner for data som leveres til Naturbase, disse er tilgjengelig via lenker på denne siden. I løpet av høsten 2014 vil kvalitetssikringssidene og tilhørende informasjonen bli inkludert som en del av nye og mer brukervennlige Naturbase-sider på miljodirektoratet.no

Oversikten under viser hvilke datasett i Naturbase som har egne kvalitetssikringssider. Her finnes alle instrukser, produktspesifikasjoner og styringsfiler som skal benyttes i arbeidet med å kvalitetssikre data som skal inn i Naturbase for de aktuelle datasettene.


Oversikt over datasett, kvalitetssikringssider og fagansvarlige:

Fagområde

Datasett/kvalitetssikringsside

Fagansvarlig/kontaktperson

Vern

Naturvernområder »

Tore Opdahl

 

Foreslåtte naturvernområder »

Tore Opdahl

 

Restriksjonsområder »

Tore Opdahl


Biologisk mangfold

Artsdata »

Jørund Braa

 

Naturtyper »

Janne Teigen Braseth


Friluftsliv

Kartlagt friluftsliv »

Nils-Yngve BergProgramvare og karttjenester

Importapplikasjon for Naturbase »

Programvare for opplasting av filbaserte data til Naturbase (krever brukernavn og passord)

Redigeringsapplikasjon for Naturbase »

Programmet benyttes for å redigere egenskapsdata i Naturbase (krever brukernavn og passord).

Nedlastningsportal for kartdata »

Programmet benyttes for eksportere data fra bl.a. Naturbase på SOSI-format.

Karttjenester for datasett i Naturbase »

Informasjon og spesifikasjoner for Miljødirektoratets karttjenester (kartkatalog).


Brukerveiledninger

Brukerveiledning for Naturbase importapplikasjon »

Brukerveiledning for Naturbase importapplikasjon med eksempler på import av leveranser.

Brukerveiledning for Naturbase redigeringsapplikasjon »

Brukerveiledning for Naturbase redigeringsapplikasjon. Inneholder også veiledning til hvordan bilder og dokument kan lastes opp og legges til Naturbase-objekt.


Kvalitetssikring SOSI-filer med programvaren Fysak (for Fylkesmannen og Miljødirektoratet)

Fylkesmannen og Miljødirektoratet kan benytte programvaren Fysak til kvalitetssikring av SOSI-filer. Installasjonsfiler og kvalitetssikringsinstruks for Fysak (og tilhørende styringsfiler) kan lastes ned fra egne sider:

Kvalitetssikring av SOSI-filer til Naturbase ved hjelp av Fysak » .